Priser

– Avgiften betalas in terminsvis 20 år> 800kr / termin
– för dem under 20 år 600kr / termin
– barngruppen 5-12år 200kr / termin

Medlemsavgifterna går till försäkring för medlemmar samt omkostnader för klubben som t.ex hyra för lokal, medlemskap i diverse förbund, träningsutrustning mm. vi som är engagerade driver klubben helt ideelt.

Betalning sker på plats till ansvarig tränare eller sätts in In bankgiro. 655-9165
OBS! Ange för / efternamn in inbetalare.