Priser

– Avgiften betalas in terminsvis 20 år> 1000kr / termin
– för dem under 20 år 600kr / termin
– barngruppen 6-13år 350kr / termin

Medlemsavgifterna går till försäkring för medlemmar samt omkostnader för klubben som t.ex hyra för lokal, medlemskap i diverse förbund, träningsutrustning mm. vi som är engagerade driver klubben helt ideelt.

Betalning sker på plats till ansvarig tränare eller sätts in In bankgiro. 655-9165
OBS! Ange för / efternamn in inbetalare.