Sponsring!!

Trollhättans Elite Thaiboxning IF är en av Trollhättans största kampsportsklubbar. Vi har flest antalet medlemmar vad gäller barnverksamhet. Vi har i flera år ingått i ett projekt för att skapa meningsfull fritid för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har regelbundet samverkan med skola, Trollhättans stad och andra idrottsföreningar för att främja fritidsaktiviteter för barn och unga i Trollhättan med omnejd.

Ur ett integrationsperspektiv så anser vi att vår förening den ultimata plattformen för att förebygga fördomar och främja integrationen i staden. Senaste åren har vi satsat hårt på barn och ungdomsverksamheten och vi har skördad framgångar på tävlingar vilket lett till att vi är representerade på junior SM i slutet av februari. Vi söker nu sponsorer för att kunna satsa på tävlingar i allt större grad samt ge möjligheten för det som inte har ekonomiska förutsättningar hemifrån, att utvecklas och få tävla.

Vi har idag över hundra medlemmar från hela stan varav 65 % är under 25 år. vårt mål har alltid varit att hålla medlemskap och avgifter lågt för att se till att det är en idrott för alla! gemenskap, glädje och hård träning är det som genomsyrar vår förening.

för sponsring och vad det innebär för just ditt företag så kontakta oss på info@elitethaiboxning.se eller via DM på instagram: @elitetb

tack! /// elitetb styrelse