Träningstider

Fortsättningsgrupp
Måndag kl 19,00-20,30

Onsdag kl 18,00-19,30 (Tävlingsgruppen)

Torsdag kl 19,00-20,30

Söndag kl 17,00-18,30 (gemensamt pass)


Nybörjaregrupp
Måndag kl 18,00-19,00

Torsdag kl 18,00-19,00

Söndag kl 17,00-18,30 (gemensamt pass)


Barngruppen (5-12år)

Onsdag kl 17.30-18.30

Plats:
Lextorp, Granngårdenscentrum, budohallen