Träningstider

Fortsättningsgrupp
M åndag kl 19,00-20,30

O nsdag kl 18,00-19,30 (Tävlingsgruppen)

T orsdag kl 19,00-20,30

S öndag kl 17,00-18,30 (gemensamt pass)


Nybörjaregrupp
M åndag kl 18,00-19,00

T orsdag kl 18,00-19,00

S öndag kl 17,00-18,30 (gemensamt pass)

 

barngruppen (5-12år)
O nsdag kl 17.30-18.15

Plats:
Lextorp, Granngårdenscentrum, budohallen