Instruktörer

Chefsinstruktör: Jirayr Arag.

Instruktör fortsättningsgrupp: Goran Cavlovic

Instruktör nybörjare vuxna/barn: Martin Kjell & Vladan Zivkovic

Välj underkategori i ”Instruktörer” för att läsa mer om varje enskild instruktör.

Email: info@elitethaiboxning.se

tfn: 0739-39 88 01